top of page
Search
  • Writer's pictureHenrik

DGU's point ranglister

SEGAF har modtaget flg. brev fra DGU ved Claus Mølholm omkring point ranglister. Kort fortalt vil der i Senior herre rækken være reduceret antal point til deltagerne, såfremt felterne er mindre. Veteran herrer og andre rækker vil ikke blive berørt .

Åbent brev vedrørende reduktion af point i herre senior og herre veteran turneringer. Denne sæson har budt på flere senior- og veteran-turneringer end nogensinde. Da der var færre turneringer var spillefelterne var mere homogene - dvs de fleste spillere deltog i de fleste turneringer - men det har ikke været tilfældet i år. Små spillefelter er ikke et problem for de score baserede ranglister, men det er en udfordring for point ranglisterne, når disse tildeler point efter placering og når de indgår i udtagelserne til EM for senior herrer og en veteranlandskamp for herrer i september. Da vi i slutningen af maj kunne se, at Langesø havde meget få tilmeldinger og Lübker indmeldte en ny turnering til kalenderen, re-vurderede vi kriterierne for point ranglisterne og indskrev følgende tilføjelser: - Ved færre deltagere end pointgivende pladser forbeholder DGU sig retten til at reducere i turneringens samlede point forholdsmæssigt og som følge heraf, de enkelte placeringers point. - Ved færre deltagere end 50% af de pointgivende pladser forbeholder DGU sig retten til slet ikke at uddele point. På det tidspunkt blev det også kendt, at der var arrangeret en landskamp for veteraner, som DGU valgte at finde støtte til, selvom veteranerne ikke er omfattet af Seniorelitestrategien. For en DGU-støttet aktivitet er det afgørende, at det er de stærkeste spillere, der udtages og undertegnede har været med til at udarbejde og godkende udtagelseskriterierne. Da det endelige spillefelt var kendt i Langesø blev det - på baggrund af spillefelternes størrelse - besluttet at reducere point til 50%. Dog udelukkende for senior herrer og veteran herrer pga. udtagelserne til hhv. EM og landskamp. Siden er turneringerne på Lübker og Dragsholm afviklet og i første omgang blev det også besluttet, at reducere pointene for både senior herrer og veteran herrer. Det medførte en del reaktioner og anmodninger til at kigge mere indgående på spillefelterne - og vi er endt med at omgøre beslutingen med reduktion af point i veteran herre-rækkerne. Dette på baggrund af, at de fleste fra toppen af Club Car Veteran Herrer Point Rangliste 2022 deltager i de fleste veteran turneringer med få undtagelser - på trods af de begrænsede spillefelter. Dvs. i nævnte turneringer og fremadrettet, vil alle veteran turneringer i år tælle 100% til point ranglisten. Det samme er ikke gældende for senior herre-turneringerne. Her er der, når man kigger på hvem der deltager fra turnering til turnering, ikke samme overensstemmelse med toppen af seniorranglisten og de pågældende turneringer vil fortsat være reducerede til hhv. 50% (Langsø), 33% (Lübker) og 75% (Dragsholm). Vi vil evaluere det hele til efteråret, når vi har det fulde billede af sæsonen, både internt og med SEGAF som vi plejer - og dette vil danne baggrund for eventuelle justeringer af turnerings- og rangliste-setuppet.


Med venlig hilsen Claus Mølholm, Eliteansvarlig, Dansk Golf Union


Link til info om ranglisterne: https://www.danskgolfunion.dk/artikel/amat%C3%B8rranglisterne Link til Seniorelitestrategien: https://www.danskgolfunion.dk/artikel/dgus-senior-og-mid-age-elitestrateg

Recent Posts

See All

Italian Open 2024 (+60), 16.-20. april

Italien Open (60+) - 16-20 april. Kom godt i gang med sæsonen 2024 og vær skarp fra start når det løs til SEGAF Masters ugen efter. Årets eneste internationale turnering, som kun er for veteraner spil

bottom of page