Search
  • Henrik

Turneringer 2022

Turneringer 2022 Vi er i fuld gang med at få turneringsprogrammet på plads for 2022. Der er pt. sat dato på de første 8 turneringer Følg med på vores hjemmeside: https://www.segaf.dk/turneringer

Recent Posts

See All

Corona og restrikstrioner er ikke længere noget vi taler om og derfor genoptager vi de hyggelige middage vi tidligere afholdte ifm. Senior turneringerne.Vi håber mange vil have lyst til en hyggelig af