Search
  • Henrik

Nyt medlem i bestyrelsen

Bestyrelsen har længe søgt efter et eller to medlemmer som kunne være interesserede i bestyrelsesarbejdet, og det glæder os, at det endeligt er det lykkedes.


Peter Bjulf Gindrup har fra starten af December 2021 taget del i bestyrelsesarbejdet. Peter er i det civile liv, Ejendomsmægler, og bruger en stor del af sin fritid i Ledreborg Palace Golfklub. Peter overtager arbejdet med at organiserer turneringsprogrammet, herunder at følge op på de igangværende kontakter og aftaler for Vinter-Tour'en og SEGAF Open.


Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet og håber på, at det fortsætter langt ud i fremtiden.

Recent Posts

See All

Corona og restrikstrioner er ikke længere noget vi taler om og derfor genoptager vi de hyggelige middage vi tidligere afholdte ifm. Senior turneringerne.Vi håber mange vil have lyst til en hyggelig af