top of page
Search
  • Writer's pictureHenrik

Bestyrelsen skrumper

Nyt fra bestyrelsen!

Peter Adolph har desværre valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem. Jeg vil gerne takke Peter for det store arbejde han har lagt i bestyrelsen, især som primus motor i vinter-turneringerne.

Der er ingen tvivl om, at den til tider lidt hårde tone, der er ifm. turneringerne, har været med til at Peter stopper nu.

Jeg vil derfor endnu engang huske alle på, at vi er en frivillig bestyrelse, der bruger en masse timer på, at vi alle kan komme ud og spille mest mulig golf under de bedste betingelser.

Bestyrelsen modtager meget gerne kritik og nye forslag (også gerne ros 😊), men husk altid at holde det i en tone, som vi alle kan være tjent med.

Vi er i positiv dialog med et par medlemmer om at indtræde i bestyrelsen, men skulle du have lyst til at være en del af SEGAFs bestyrelse fremover, så kontakt en af os og hør nærmere.


Henrik B. Johansen,

Formand

Recent Posts

See All

116 spillere stillede til start i Furesø Midage og Senior Open. Tak til Furesø GK, frivillige og dommere for endnu engang at arrange og sikre, at vi havde en dejlig weekend. Du kan se alle resultater

bottom of page